Sexòlogues i sexòlegs

Som professionals amants del coneixement de la Sexologia.

La Societat Catalana de Sexologia començada a gestar l’any 1969 és una entitat de dret públic, actualment d’acord amb el que estableixen les lleis del Parlament de Catalunya, en especial la les del Llibre Tercer del Codi Civil Català i a la llei orgànica que regula el dret d’associació.

La Societat desenvolupa, des de sempre, les seves activitats en el marc de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, entitat mes que centenària al nostre país que agrupa totes les branques de les Ciències de la Salut.

A la Societat Catalana de Sexologia ens hi agrupem mes de cent professionals vinculats amb les Ciències de la Salut ,no pas tots exercint la sexologia clínica, però com sabem, gairebé totes les especialitats de la salut es toquen en un moment o altre i la sexologia no n’es pas una excepció, ans el contrari, la sexologia és cada cop més transdisciplinar i la manera d’exercir-la també, des de la Societat, la Junta Directiva, propugnem un model transdisciplinar de l’exercici de la sexologia.Aquesta publicació està patrocinada pels nostres socis Wigs

Es per això que la Societat Catalana de Sexologia dins l’àmbit de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears vol agrupar al seu sí tots aquells titulats universitaris (llicenciats, graduats, diplomats, etc…) que tinguin interès i vinculació amb la Sexologia per contribuir al millorament científics dels propis associats i de la societat en general, per promoure el desenvolupament i la recerca en sexualitat humana, també per assessorar els organismes públics i societats en matèria de sexualitat i, tal com estem fent, establir els mitjans per a l’ampliació d’ els estudis acadèmics i no acadèmics de la Sexologia, col·laborant amb les universitats i amb totes les societats internacionals que calgui i sigui possible.

En l’àmbit universitari la Societat Catalana de Sexologia col·labora en el Màster de Sexologia Clínica i Salut Sexual de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, sense deixar de fer les sessions acadèmiques regulars de cada curs a la seu de l’acadèmia i ,si s’escau, fora de l’acadèmia, participant de diferents maneres, tot sovint, en els esdeveniments mes importants de la Sexologia Internacional.

Junta Directiva

Som professionals amants del coneixement de la Sexologia.

Miquel Maresma Matas
Miquel Maresma MatasPresident
Antoni Bolinches Sanchez
Antoni Bolinches SanchezVicepresident 1
Just Roca Duran
Just Roca Duran Vicepresident 2
Eulàlia Cladellas Oliveras
Eulàlia Cladellas OliverasSecretària
Neus Franquesa Oliveres
Neus Franquesa OliveresVicesecretària
Laura Navarro Massip
Laura Navarro MassipVocal adjunt de Formació
Toni Martín Moreno
Toni Martín MorenoVocal adjunt de Secretaria

Història de la Societat

Una Societat amb 50 anys d’Història.

La societat és creà el 1969 i calculem que fou regida per la corresponent Junta Gestora durant aquest dos-tres anys fundacionals, d’aquesta junta no en tenim notícia, però segons ens ha explicat sempre i ja fa uns quants anys el cardiòleg de Barcelona el Dr. Ignasi Balaguer Vintró el Dr. Martí Garriga i Roca, metge ginecòleg, mort el 1984, fou qui li demanà la signatura per acomplir el nombre de signatures que calien per tal d’instar a l’Acadèmia a crear la Societat de Sexologia, per això creiem que l’esmentat metge ginecòleg n’és un dels fundadors i segurament pertanyia a aquesta Junta Gestora inicial.

Del Dr.Garriga i Roca en sabem poques coses però les que sabem apunten que era un avançat al teu temps i a més a més si aquest temps és en plé franquisme, es així que cap als anys seixanta ja fa servir el concepte ‘sexologia‘,ho podem comprovar en un article que escriu intitulat ‘…’, tot i que sobta perque asembla que era un home molt conservador.

Sabem també que fou un home dedicat intensament a l’Acadèmia de Ciencies Médiques de Catalunya i Balears de la que en fou secretari general, a part d’ocupar altres càrrecs, sempre al servei de l’academicisme i la formació com a suport cap el metges en exercici, també hem trobat que va escriure un llibre de divulgació sobre reproducció humana i sexualitat ‘El misterio de la vida‘, l’any 1972, publicat per Editorial Thebé, que dedica a la seva dona Anna. Aquest llibre existeix avui fisicament, doncs hi ha un soci que en coserva un exemplar.

Dins d’aquest catàleg de revistes mèdiques de l’epoca, podem veure com Garriga i Roca ja feia servir el terme ‘Sexologia‘ l’any 1964, titolant la revista que dirigia, cromosoma X, revista de la generacion y de sexologia.

La Societat Catalana de Sexologia s’ha caracteritzat en tota la seva història per un tarannà obert a totes les professions sanitàries i des d’el moment en que fou possible va admetre al seu si, com a mebres, però també els va incorporar a la seva Junta Directiva, a professionals com les psicologues i les infermeres.

No cal dir a les dones, que fou des de ben aviat. També va acollir i es va obrir a totes les especialitats mèdiques possibles que tocaven amb la sexologia, una mostra d’això n’es la varietat d’especialitats dels seus presidents, heus-ne aquí un llistat:

  • Victor Conill Serra…………………. Ginecòleg
  • Joan Massana i Ronquillo………… Psiquiatre
  • Josep Maria Farré-Martí…………… Psiquiatre
  • Eudald Maideu……………………… Pediatre
  • Enric Oller Arinyo………………….. Angioleg
  • Facund Fora………………………… Psiquiatre
  • Noemí Barja……………………….. Psicòloga
  • Miquel Maresma…………………… Metge – Sexòleg
  • Francisca Molero…………………… Metge – Sexòleg
  • Manel Honrado…………………….. Ginecòleg

Vols afiliar-te a la Societat?

Gaudeix de tots els avantatges.