La Doctora Eulàlia Cladellas ens parla de la seva experència a consulta: La sexualitat encara és un tabú, sobretot en la gent gran. S’ha de reforçar la comunicació per poder-la viure amb més llibertat.