DES DEL 1969. PERÒ, DE BEN SEGUR, PROVÉ DE MOLT ABANS.

Fou el Dr. Balaguer Vintró (cardiòleg) qui ens va posar sobre la pista que el Dr. Martí Garriga i Roca (ginecòleg), era molt i molt probablement el fundador de la Societat Catalana de Sexologia o, si més no, un dels seus impulsors més destacats.

Des d’aleshores hem refet les diverses Juntes de la societat les quals, si més no, mostren les persones més actives dins de la Societat. Tot i això no vol dir que d’altres membres no hagin mostrat igualment activitat ni hagin tingut gran importància per al desenvolupament de la Sexologia a Catalunya, dins d’una societat sempre amb molts membres, en proporció a aquesta disciplina inicialment petita.

Us fem arribar el ‘’Mirall del fotre’’ —un anònim català del segle XIV—, també dit “Speculum del foder” i, en alguns temps, el “Kamasutra Català”. Justament aquest text ens mostra que això del concepte sexològic a Catalunya ve de lluny, de molt lluny, i que mirar-se la sexualitat humana amb transparència i amb ulls de coneixement humanista i científic fa segles que és present a casa nostra.

El nostre llibre és ben singular, ara i també a la seva època, pel resguard que té de la sexualitat humana quant al paper de la dona, així com per mirar la sexualitat com a font de salut, per veure la dona com a imprescindible en aquesta salut, per no centrar la sexualitat en la reproducció, sinó en el gaudi, en la salut i en l’harmonia entre homes i dones, dones o homes. També pel mirall de l’home amb consells de com s’ha de comportar amb la dona. No us perdeu el pròleg del llibre, on tot això ho explica molt millor en Patrick Gifreu, el professor de la Universitat de Perpinyà que ha tingut cura de la versió en català modern i que també ha tingut cura d’aquesta edició especial pels més 50 anys de la Societat Catalana de Sexologia de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears.

Per acabar aquestes quatre ratlles volem expressar el nostre agraïment als socis i a les sòcies, pel sol fet de ser-ne, així un record per tothom qui n’ha estat. Volem expressar un record ben viu tothom quin’ha participat durant aquests més de 50 anys.

 

Per la Junta Directiva

Miquèl Maresma.
President.

Barcelona, maig del 2022. (+ de 50 anys)