En els darrers anys, hem estat testimonis d’un increment alarmant en els casos d’ITS a nivell mundial, i Catalunya no és una excepció. Laura Ribera, especialista en salut sexual i membre de la junta de la Societat Catalana de Sexologia, ens explica aquesta situació per comprendre millor les seves causes i buscar possibles solucions. (min. 18)